Matematik,bilim, bilişim ve satranç ile ilgili kişisel sayfam

matematik fıkraları

16.10.2014 18:08

Yangın

 
Bir mühendis ,bir fizikçi ve bir matematikçi bir hoteldedir.Derken mühendis burnuna gelen duman kokusuyla uyanır,hole çıkar ,bir de bakar ki bir yangın var.Eline geçirdiği bir kovaya su doldurarak yangını söndürmeye çalışır.Daha sonra fizikçi uyanır,aynı yangını görür ve yangın hortumunu bulur ve başlar hesap yapmaya;su basıncı, alevin şiddeti,aradaki mesafe falan derken hesaplara göre  minimum miktarda suyla ve minimum enerjiyle yangını söndürür (ikinci versiyon yaptığı hesaplara göre yangının sönmeyeceği ortaya çıkar ve yatağına geri döner)Daha sonra matematikçi kalkar kokunun etkisiyle ve hole koşar bir de baksın yangın var.Derken çözüm aramaya koyulur.derken yangın hortumunu bulur ve “çözümü buldum” diye bağırarak yatağına geri döner.
 
 
 

İskoçya koyunları

 
Bir mühendis ,bir fizikçi ve bir matematikçi İskoçya' da trenin penceresinden bakarken siyah bir koyun görürler, mühendis hemen atılır;İskoçya' daki bütün koyunlar siyah der.Fizikçi söze karışır İskoçya' daki bazı koyunlar siyah diyerek.Ve matematikçi son noktayı koyar İskoçya' da en az bir tarafı siyah olan en az bir tane koyun vardır.
 
 
 

Üçgenin tanımı

 
İlkokulda, matematik dersinde öğretmen üçgenin alanını, çocuklara şu şekilde öğretmiş: Bir üçkenarlının alanı, yatayımı ile diklesiminin vuruşumunun, ikiye bölümüdür. Çocuk bunu güzelce ezberlemiş. 
 
Akşam babası evde sormuş: 
 
- Bu gün okulda ne öğrendiniz? 
 
- Matematik dersinde, bir üçkenarlının alanını öğrendik babacığım. 
 
- Ya öyle mi, peki nasıl öğrendiniz? 
 
- Bir üçkenarlının alanı, yatayımı ile dikleşiminin vuruşumunun,ikiye bölümüdür. 
 
- Yavrum, yanlış öğretmişler size. Doğrusu : Bir üçgenin alanı, tabanı ile yüksekliğinin çarpımının yarısına eşittir. 
 
O sırada, bir yandan gazetesini okuyan, bir yandan da torunuyla oğlunun konuşmasını dinleyen dede, dayanamayıp söze girmiş : 
 
- İkinizin de tanımı yanlış! Bir müsellesin mesaha-i sathiyesi, kaidesiyle irtifaının hasıl-ı darpının nısfına müsavidir.

indirgeme

 
Bir matematikçi ve fizikçi fakültenin dinlenme salonun da oturup kahvelerini yudumlarken bakarlar ki kahve makinesi tutuşmuş,fizikçi hemen koşarak eline aldığı kovayı doldurarak ateşi söndürür.İkinci gün olacak ya aynı olay tekrar vuku bulur.Bunun üzerine matematikçi koşar kovayı alır getirir ve fizikçinin eline tutuşturarak problemi daha önce çözümlenmiş olanına indirger.
 
 
 

Tanımlar

 
Matematik, 50% formüllerden, 50% ispatlardan, 50% de hayal gücünden oluşur!
 
Matematikçiler üçe ayrılırlar;saymasını bilenler ,saymasını bilmeyenler!
 
Eski matematikçiler hiç bir zaman ölmezler, sadece bazı fonksiyonlarını kaybederler.
 
 
 

Yaş Bulma

 
Bir kişiye 10’dan küçük bir sayı tutmasını söyleyin, tuttuğu sayıyı 9’la çarptırın. Yaşını da 10’la çarptırın. 9’la çarptığı sayıyı 10’la çarptığı sayıdan çıkarmasını ve sonucu bildirmesini söyleyin.
 
Çıkan sayının son rakamını, bir önceki sayıyla topladığınızda onun yaşını bulmuş olursunuz.
 
Örnek: 7 tutsun 9’la çarptığında 63 olur. Yaşı da 13 olsun. 10’la çarptığında 130 olur. 130-63 = 67’dir. Size sonucu 67 olarak bildirdiğinde 6+7 = 13 diye yaşını söyleyebilirsiniz.
 
 
 

LOTO

 
 
 
İki Matematikçi, aralarında mesleklerinin ne kadar önemli olduğunu konusuyorlar. Sonra içlerinden biri diğerine dert yaniyor:
"Ah azizim ah! Matematiğe yeterince önem verilmiyor. Aslında konuya devlet el atmalı ve Matematik bilmeyenlerden vergi toplanmalı.
Diğeri cevap veriyor:
"Sayısal Loto da bu işe yarıyor zaten"
 
 
 

e üzeri x

 
 
 
Günün birinde birkaç fonksiyon bir kafede oturmuş, sıfıra ne kadar hızla yakınsadıkları gibi konular üzerinde tartışıyorlarmış. Derken içlerinden biri kapıya bakarak aniden bağırmış "Dikkat türev geliyor!". Hepsi apar topar sandalyelerinin altına saklanmışlar, ancak e üzeri x hiç istifini bozmamış. Türev ağır adımlarla içeri girmiş ve tek başına oturan fonksiyonu görüp "sen benden korkmuyor musun?" demiş. Hayır, ben e üzeri x im diye yanıtlamış kendine güvenen bir tavırla. "Yaa" demiş türev. "Peki benim x e göre türev alacağımı kim söyledi?"
 
 
 
 
 

2+2

 
Kayseriliye sorarlar:''2 + 2 kaç eder?'' diye.
 
Kayserili cevap verir :''Alırken 3 eder satarken 5''
 
 
 
 
 

Deney

 
Bir matematikçi, bir fizikçi ve bir kimyacıyı bir ay süreliğine ayrı ayrı odalara kapatmışlar. Odalarda kilitli bir buzdolabı ve çeşitli araç gereç varmış. Bir ay sonunda odaların kapılarını açıp bakmışlar. Fizikçi mekanik bir makine yaparak buzdolabının kapısını kırmış ve karnını doyurmuş. Kimyacı çeşitli elementleri karıştırarak bir sıvı yapıp buzdolabının kapısını eritmiş. Son olarak matematikçinin odasına girmişler. Matematikçinin kurumuş cesedi duvara dayanmış bir halde yerde kanla şunlar yazar;
 
 
 
Teorem: Buzdolabını açamazsam öleceğim
 
İspat: Farzedelim ki ben öldüm...
 
 
 
 
 

Saymanın Önemi

 
 
 
Filozof Temel yine formundadır:
 
- İnsanlar üçe ayrılır: Saymasını bilenler ve bilmeyenler...
 
 
 
 
 

Üç Kişi

 
Bir matematikçi, bir fizikçi ve bir biyolog bir kafeye oturmuş karşıdaki eve bakarlarken eve iki kişi girdiğini görürler. Bir müddet sonra evden üç kişi çıktığını gördüklerinde olayı şu şekilde yorumlarlar:
 
 
Fizikçi:Gözlem hatası yaptım. 
Biyolog:İçerde ürediler. 
Matematikçi: Eve bir kişi daha girerse içerde hiç kimse kalmayacak
 
 
 

Garson ve İntegral 

 
 
 
İki erkek matemetikçi bir bara gider. Birincisi ikincisineortalama bir kişinin
matematik hakkında çok az şey bildiğini söyler.İkincisi buna katılmaz ve bir çok insanın yeterli miktardamatematikle başaçıkabileceğini iddia eder.
 
Birinci matematikçi tuvalete gider. Onun yokluğunda ikinci matematikçi garson
kızı çağırır. Ona bir kaç dakika sonra arkadaşıdöndügünde kendisini tekrar
çağıracağını vebir soru soracağını söyler.
 
 
 
Bütün yapacağı "iks küp bölü üç" diye yanıt vermektir.
 
Kız tekrarlar: "eks küp..." ne?
 
Matematikçi düzeltir "iks küp bölü üç"
 
Kız: "Eks küp bölü üç?"
 
Evet der matematikçi.
 
Kız tamam deyip, kendi kendine mırıldanarak uzaklaşır,
 
-"iks küp bölü üç, iks küp..."
 
Birinci matematikçi döner ve ikincisi kendi görüşünün doğruluğunu kanıtlamak
için iddiaya girmelerini teklif eder.
 
Sarışın garson kıza bir integral soracağını söyler, birincisi gülerek kabul eder.
 
İkinci adam garson kızı çağırır ve sorar:
 
- "x karenin integrali nedir?" 
 
Garson kız yanıtlar:
 
-`x küp bölü üç', 
 
uzaklaşırken de ekler:
 
- "artı c"!

Sitede ara