Matematik,bilim, bilişim ve satranç ile ilgili kişisel sayfam

matematikte yapılan hileler

16.10.2014 16:55

2+2=5


X = Y ................................................olsun 
X² = X.Y............................................eşitliğin her iki tarafını 'X' ile çarptık. 
X² - Y² = XY - Y²..............................her iki taraftan 'Y²' çıkardık. 
(X + Y).(X - Y) = Y.( X-Y )...............sol tarafı çarpanlara ayırdık, sağ tarafı 'Y' parantezine aldık. 
( X + Y ) = Y.....................................( X - Y )'ler sadeleşti. 
X + X = X..........................................X = Y olduğundan, 
2.X = X..............................................'X' leri topladık. 
2 = 1 ................................................'X' ler sadeleşti. 
3 + 2 = 1 + 3....................................her iki tarafa '3' ilâve ettik. 
5 = 4..................................................buradan,
5 = 2 + 2.......................................'4'ü, '2+2' şeklinde yazdık. 

NEREDE HİLE YAPTIK? 

İşleme dikkatli baktığımız zaman (X-Y) ifadelerinin sadeleştiğini görüyoruz. Fakat biz en başta X=Y dedik, yani (X-Y) nin sıfır olduğunu söyledik. Fakat daha sonra (X-Y) ifadesini sadeleştirdik.

Şunu biliyoruz ki, hiçbir matematiksel denklemde sıfırlar sadeleşemez. Sayı/sıfır TANIMSIZDIR BÜTÜN SAYILAR EŞİTTİR 

a + b = t olsun.
=> (a + b)(a - b ) = t(a - b)...................(1)
=> a² - b² = ta - tb...............................(2)
=> a² - ta = b² - tb...............................(3)
=> a² - ta + t²/4 = b² - tb + t²/4..............(4)
=> (a - t/2)² = (b - t/2)²..........................(5)
=> a - t/2 = b - t/2................................(6)

=> a = b


NEREDE HİLE YAPTIK? 

Yaptığımız işlemlerde (6) numaralı denkleme daha dikkatli baktığımızda; ifadenin doğru yazımının; 
|a - t/2| = |b - t/2| olduğunu görürüz. TÜM SAYILAR 0'DIR 

a = b
=> a² = ab...........................................(1)
=> a² - b² = ab - b²...............................(2)
=> (a + b)(a - b) = b(a - b)....................(3)
=> a + b = b........................................(4)

=> a = 0


NEREDE HİLE YAPTIK? 

İfadenin (3) nolu denkleminde, denkliğin her iki tarafını (a-b) ile sadeleştirdik.
Fakat a=b kabulümüze göre (a-b) sıfır olduğundan bu sadelertirmeyi yapamayız. 
Yine aynı şekilde sayı/sıfır TANIMSIZDIR.

 

BİR İKİYE EŞİTTİR 1=2

 

 

 (x+x+x+x+x+x+……+x)=x.x=x²

               x tane

her tarafın türevini alırsak:

1+1+1+1+1+………+1=2.x

            x tane 1 olur

o halde sonuç:

x.1=2.x

x’ler sadeleşirse

1=2 olur.

Buradaki hatayı da siz bulun.

Sitede ara