Matematik,bilim, bilişim ve satranç ile ilgili kişisel sayfam

ünlü matematikçilerin sözleri

06.11.2014 17:08
 

 

 • Bir matematikçi sanmaz fakat bilir.İnandırmaya çalışmaz çünkü ispat eder. Güveninizi beklemez.Belki dikkat etmenizi ister.

                                                                                                 Henri POINCARE

 • Bizi saran belirsizlikleri göğüsleyerek ve yaptığım gözlemleri analiz ederek matematiğin egemen olduğu alana eriştim. Kendimi Sanatçı arkadaşlarımdan daha çok matematikçilere yakın hissettim.                            

                                                                                                 MC Escher

 

 • Matematikçiler Fransızlar gibidirler. Siz ne söylerseniz söyleyin önce kendi dillerine tercüme ederler sonra o tamamen farklı birşey olur.                                

                                                                                                Johann Wolfgang von GOETHE

 • Matematikte karşılaştığınız güçlükler için endişe etmeyin. Emin olun benim karşılaştıklarım sizinkilerden daha büyüktür.

                                                                                                Albert EINSTEIN

 • Matematiği kullanmayan bilimler, ele aldıkları konularda ancak dış yapıyı inceleyebilirler; çünkü matematikle dile getirdikleri, ancak birtakım bağıntılardır; bu bağıntılar ise özle ilgili unsurlar arasında değil, dış görünüşle ilgili noktalar arasında olabileceğinden,bir varlığın özünü, onun aslında ne olduğunu bize vermekten acizdirler. O halde matematik, tabiat bilimleri, tarih gibi kişiliğin içlerine nüfuz edip,onu derin bir sezgi ile kavrayabilen bir disiplinin önünde çok aşağı niteliktedirler.

 

 •  Dünyadaki en mâsum uğraş matematiktir.

                                                                                               G.H.HARDY

 • ...evren her an gözlemlerimize açıktır; ama onun dilini ve bu dilin yazıldığı harfleri öğrenmeden ve kavramadan anlaşılamaz. Evren matematik diliyle yazılmıştır; harfleri üçgenler, daireler ve diğer geometrik biçimlerdir. Bunlar olmadan tek sözcüğü bile anlaşılamaz; bunlarsız ancak karanlık bir labirentte dolanılır.

                                                                                               GALİLEO

 

 • Bilim deyince, onda hakikat diye öne sürdüğü önermelerin pekin olmasını ister; pekinlik ise en mükemmel şekliyle matematikte bulunur. O halde bilim o disiplindir ki; önermeleri matematikle ifade edilir. O zaman matematiği kullanmayan disiplinler bilimin dışında kalacaklardır.

                                                                                                M.Kemal ATATÜRK

  

 • İnsanlar sayılar gibidir, o insanın değeri ise o sayının içinde bulunduğu sayı ile ölçülür.

                                                                                                NEWTON

 

 • Matematiğin hiçbir dalı yoktur ki, ne kadar soyut olursa olsun, bir gün gerçek dünyada uygulama alanı bulmasın.

                                                                                                LOBACHEVSKY

 

 • Matematikte bir şeyleri asla anlamazsın, sadece onlara alışırsın.

             

                                                                                                John von NEUMANN

 

 • Eksi çarpı eksi artı edecek,Böyle yazılacak, böyle bilinecek,Kimse "neden?" demeyecek.   

 

                                                                                               Anonim

 

 • Matematik ne neden söz ettiğimizi, ne de söylediğimiz şeyin doğru olup olmadığını bilmediğimiz bir konudur.

                                                                                               Bertrand RUSSELL

 

 • Bir teoremin zerafeti onda görebildiğin fikirlerin sayısıyla doğru, o fikirleri görebilmek için harcadığın çabayla ters orantılıdır.

                                                                                              George POLYA

 

 • Matematikçinin desenleri ressam veya şairlerinki gibi güzel olmalı, fikirleri renkler veya kelimeler gibi birbirlerine ahenkle uymalıdır. ... Dünyada çirkin matematik için asla daimi bir yer yoktur.

                                                                                              G.H.HARDY

 

 • Matematik gerekli sonuçları (conclusions) çıkaran bir bilimdir.

                                                                                             Benjamin PİERCE

 

 • Mathemata mathematicis scribuntur. [Matematik matematikçiler için yazılır.]

                                                                                             Nicolaus COPERNİCUS (1473-1543)

 

 • Matematikçiler aşıklar gibidir. Onlardan birine en küçük bir ilkeyi verin, o ondan bir sonuç (consequence) çıkaracaktır, tabi bu sonucu kabul etmeniz gerekecektir, o da bu sonuçtan başka bir sonuç çıkaracaktır.

                                                                                             Bernard le Bovier FONTENELLA (1657-1757)

 

 • Geometri zekayı aydınlatır ve aklı doğru yola sokar. Onun bütün kanıtları açık ve düzenlidir. Çok iyi düzenlendiğinden geometrik mantık yürütmeye hata girmesi neredeyse imkansızdır. Bu nedenle sürekli geometriye başvuran bir aklın hataya düşmesi çok nadirdir. Buna göre de geometri bilen kişi zeka kazanır. Eflatun'un kapısında aşağıdaki sözlerin yazılı olduğu nakledilir: "Geometrici olmayan evimize giremez."

                                                                                              İbn-i HALDUN (1332-1406)

 

 • Matematikte büyük olmanın iki yolu vardır: İlki herkesten zeki olmak, ikincisi de herkesten aptal, fakat sebatlı olmak.

                                                                                              Raoul BOTT

 

 • Bir karenin kenarlarıyla köşegenlerinin rasyonel orantılı olmadığı gerçeğinden habersiz olan, insan sıfatına layık değildir.

                                                                                               PLATO (429-347)

 

 • Transandantal sayıların gerçek veya kompleks sayılar alanındaki yeri böceklerin hayvanlar alemindeki yerine çok benzer. Herkes onların en kalabalık sınıf olduğunu bilir ancak çok az insan onların bir ya da ikisinden fazlasını ismen tanır.

                                                                                               Donald R.NEWMAN

 

 • Matematik en bariz olanı en az bariz olan yolla kanıtlama işidir.

                                                                                               George POLYA

 

 • (Sanki biraz haksızlık yapıyor, ama adam büyük bir matematikçi, ondan daha iyi bilecek değilim.)Mantıksal olarak düşünülebilecek olanı mantıksal olarak düşünmek - matematikçinin amacı budur.

                                                                                               C.J.KEYSER

 

 • Matematikteki en büyük ilerlemelerin bazıları daha sonra açıklanması zorunlu hale gelen küçük sembollerin icadıyla olmuştur; eksi işaretinden bütün negatif niceliklerin teorisi çıkmıştır.

                                                                                               Aldous HUXLEY

 

 • Hilbert'in bir matematik öğrencisi derslere devam etmemeye başlamıştı. Ona delikanlının şair olmak için ayrıldığını söylediler. Hilbert'in şöyle dediği nakledilir: "Ben zaten onun bir matematikçi olmasına yetecek kadar hayal gücüne sahip olduğunu hiç düşünmemiştim."

                                                                                               George POLYA

 

 • Yeterli matematik çalışıncaya ve sayısız olası istisnaları görüp kafası karışıncaya kadar herkes bir eğrinin ne olduğunu bilir.

                                                                                                Felix KLEİN

 

 • Matematik katıksız bir şiirdir.

                                                                                                Immanauel KANT

 • Matematik entellektül bir yogadır, özveri, güç ve kararlılık ister.

                                                                                                David RUELLE

Sitede ara